Skip to main content

1 Jul 2022

19th May Test TDP

This course is fully booked.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Instructor

Professor Blob

Prof Blob

Outcomes

Outcomes

  1. xxxx
  2. xxxxxxxx
  3. xxxxx
  4. xxxxxx

Fees

€70Nonprofit Organisation
€60Carmichael Resident Organisation
€80Statutory Organisation
€80Corporate Organisation